Kontakt z nami
Oleg Zbarashchuk
Grupa producentów
Тетяна Сохар
pr
+38 (067) 204 55 55
Olga Rudnichenko
organizacja koncertów
+38 (067) 430-33-99